Stránka autorizace laboratoří

Vzdělávací akce v rámci autorizace

Uvedené vzdělávací akce se týkají nebo obsahují příspěvky v některé z oblastí autorizace podle Zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Akce pořádané Střediskem pro kvalitu a autorizaci (SKA), Státní zdravotní ústav Praha:

Přípravný kurz ke zkoušce HRA

Další akce pořádané Státním zdravotním ústavem Praha jsou na webových stránkách SZÚ, KALENDÁŘ AKCÍ

Akce pořádané Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, katedrou podpory zdraví, diagnostiky a laboratorních technologií naleznete na webové adrese: http://www.nconzo.cz