Informace o programu autorizace

Stránka autorizace laboratoří

Oblasti autorizace podle § 83a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb

Seznam autorizovaných laboratoří

Základní informace pro zájemce a držitele osvědčení o autorizaci v laboratorních činnostech

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

žádost o vydání osvědčení
žádost o prodloužení platnosti osvědčení o autorizaci
Formulář seznamu setů přihlášených k posouzení
Dokumentace laboratoře požadovaná autorizující osobou (PD)
Formulář přehled o účasti v MPZ, PT
Prohlášení o politice jakosti v oblasti autorizace laboratoří

 

OSTATNÍ

Vzdělávací akce v rámci autorizace
Seznam koordinátorů pro laboratorní autorizační sety, kontakty