Stránka autorizace v HRA

Autorizační návody pro HRA

Tyto autorizační návody upravují způsob splnění Podmínek pro udělení autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Autorizační návody, které jsou podtržené (např. AN 0x/03), jsou neprodejné a lze je po jejich otevření vytisknout. Ostatní autorizační návody je možno zakoupit na SZÚ.

AN 14/03 verze 3 Autorizující osobou doporučené zdroje informací pro hodnocení zdravotních rizik
AN 15/04 verze 4 Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku
AN 15/04 verze 5 Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku
AN 16/04 verze 7  Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě
AN 17/05 Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší