Informace o programu autorizace

Stránka autorizace v HRA

Hodnocení zdravotních rizik podle §83e zákona č. 258/2000Sb a autorizační sety

Seznam koordinátorů pro autorizační sety v HRA, kontakty

Seznam osob autorizovaných v HRA

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Základní informace pro zájemce a držitele osvědčení o autorizaci v hodnocení zdravotních rizik
Metodická instrukce pro autorizované osoby v HRA expozice hluku
Informace pro autorizované osoby v hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
Formulář pro žádost o autorizaci v HRA včetně prodloužení jeho platnosti
Zkušební řád pro zkoušky HRA