Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

Aktuálně pořádané PT

Program zkoušení způsobilosti PT#O/6B/2023 – Stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší

INFORMACE a PŘIHLÁŠKA

Vydávání vzorků proběhne dne 25. 10. 2023 od 9:00 do 15 hodin. Vzorky budou k dispozici v SZÚ na pracovišti Laboratoře ovzduší v budově č. 5, v místnosti č. 204 ve druhém patře. Případně je možné zaslat vzorky expresní poštou, tento požadavek prosím označte na závazné přihlášce.


(Program zkoušení způsobilosti PT#O/6A/2023 Stanovení těkavých organických látek ve venkovním a vnitřním ovzduší se v roce 2023 pro malý zájem nepořádá).


Program zkoušení způsobilosti PT#O/08/2023 a PT #O/09/2023

1. PT#O/8 – Srovnávací měření vybraných parametrů kvality venkovního ovzduší pomocí automatizovaných systémů

2. PT#O/9 – Gravimetrické stanovení definované frakce suspendovaných částic v ovzduší

PŘIHLÁŠKA a vaše IDENTIFIKACE – zašlete prosím vše (a hlavně přihlášku s počtem účastníků) na SZÚ nejlépe do 31. 7. 2023

Cirkulář č. I. a Cirkulář č. II.