Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/9 – Gravimetrické stanovení definované frakce suspendovaných částic v ovzduší

Toto v roce 2022 auditované PT (dosud není uzavřen proces jeho akreditace)  je připraveno odběrové a analytické systémy zaměřené na definovaný odběr vzorku ovzduší na filtr a stanovení zájmové frakce aerosolu frakce PM10 a PM2,5 gravimetricky.


Předpokládáme nezávislá stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10 a PM2,5 po 12 hodinovém odběru. Účastníci si v tomto případě zajišťují vše sami (odberový systém, připravené filtry, jejich transport i následné stanovení hmotnostní koncentrace definované frakce). Pořadatel zajišťuje pouze odběrové místo, připojení na zdroj 230 VA a vyhodnocení PZZ.

PZZ se uskuteční vždy v souvislosti s PZZ pro mobilní měřicí systémy.
Letos se uskuteční v termínu 16. až 19. 10. 2023 v Turnově.