Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/9 – Gravimetrické stanovení definované frakce suspendovaných částic v ovzduší

Akreditované PT  je připravováno pro odběrové systémy zaměřené na definovaný odběr vzorku ovzduší na filtr a stanovení zájmové frakce aerosolu frakce PM10 a PM2,5 gravimetricky.


Předpokládáme nezávislá stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10 a PM2,5 po 12 hodinovém odběru. Účastníci si v tomto případě zajišťují vše sami (odberový systém, připravené filtry, jejich transport i následné stanovení hmotnostní koncentrace definované frakce). Pořadatel zajišťuje pouze odběrové místo, připojení na zdroj 230 VA a vyhodnocení PT.

PT se uskutečňuje vždy v souvislosti s PT pro mobilní měřicí systémy.