Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/6A a PT#O/6B – Stanovení těkavých organických látek ve venkovním, vnitřním a pracovním prostředí

Vzorky jsou určeny pro kontrolu stanovení těkavých organických látek ve vnitřním, venkovním a pracovním prostředí.


  • Pro venkovní a vnitřní ovzduší (PT#O/6A) se vzorky připravují  spikováním sorpčních trubiček firmy SKC směsí čistých těkavých organických látek. Vzorek obsahuje 6 sorpčních trubiček s aktivním uhlím. Na dvě sorpční trubičky je naspikovaná totožná známá koncentrace benzenu, toluenu, styrenu, ethylbenzenu, p-xylenu a o-xylenu, další dvě sorpční trubičky obsahují totožné koncentrace chlorovaných uhlovodíků (trichlorethen, tetrachlorethen) a terpenů (limonen, a-pinen). Dávkované množství je řádově desítky μg látky na sorpční trubičku. Dvě sorpční trubičky jsou neexponované a slouží pro ověření účinnosti desorpce v účastnické laboratoři a jako slepý vzorek. Vyhodnocení se provádí pro jednotlivé sloučeniny odděleně, laboratoř může analyzovat i užší spektrum látek.
  • Pro pracovní prostředí (PT#O/6B) se vzorky připravují spikováním sorpčních trubiček firmy SKC směsí čistých těkavých organických látek. Vzorek obsahuje 6 sorpčních trubiček s aktivním uhlím. Na dvě sorpční trubičky je naspikovaná totožná známá koncentrace benzenu, toluenu, styrenu, ethylbenzenu a p-xylenu, další dvě sorpční trubičky obsahují totožné koncentrace chlorovaných uhlovodíků trichlorethenu a tetrachlorethenu. Dávkované množství se pohybuje maximálně ve stovkách µg látky na sorpční trubičku. Dvě sorpční trubičky jsou neexponované a slouží pro ověření účinnosti desorpce v účastnické laboratoři a jako slepý vzorek. Vyhodnocení se provádí pro jednotlivé sloučeniny odděleně, laboratoř může analyzovat i užší spektrum látek.

Koordinátor.: Ing. Miroslava Mikešová, tel.: 267 082 270, e-mail: miroslava.mikesova@szu.cz