Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Chemický rozbor vody

Účel programu: Programy Chemický rozbor pitné vody a Chemický rozbor minerální vody byly sloučeny pod označením Chemický rozbor vody. Poslední kola programu byla zaměřena na minerální vodu.

Koordinátor: Ing. Filip Kotal, Ph.D., tel.: 267082271, e-mail: filip.kotal@szu.cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: Příští kolo programu je plánováno na rok 2024.

Starší zprávy a prezentace: Program je pořádán od devadesátých let.