Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Pořádáme programy zkoušení způsobilosti zaměřené na vzorkování pitných a koupacích vod, chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, fyzikálně-chemické a smyslově postižitelné ukazatele kvality vody a na testování materiálů ve styku s pitnou vodou. Níže na stránce naleznete popis jednotlivých programů. Každý program má svoji vlastní stránku, kde jsou uvedeny všechny obecné i aktuální informace a u některých programů i starší zprávy, prezentace, případně další dokumenty týkající se mezilaboratorního porovnávání.


Programy zkoušení způsobilosti pro vodu v roce 2024

 Plán na rok 2024Informace pro účastníky programů zkoušení způsobilosti pro vodu

Aktuální informace k probíhajícím programům

PT#V/4/2024 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové (povrchové) vodě
(15. 4. 2024, Praha)

PT#V/3/2024 Mikrobiologický rozbor vody
(15. 4. 2024, Praha)

PT#V/7/2024 Odběry vzorů – bazény
(13. 2. 2024, Praha)

PT#V/2/2024 Senzorická analýza vody – zkoušení pachu a chuti
(5. 3. 2024, Praha)

PT#V/6/2024 Odběry vzorků – pitná voda
(5. 3. 2024, Praha)