Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Pořádáme programy zkoušení způsobilosti zaměřené na vzorkování pitných a koupacích vod, chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, fyzikálně-chemické a smyslově postižitelné ukazatele kvality vody a na testování materiálů ve styku s pitnou vodou. Níže na stránce naleznete popis jednotlivých programů. Každý program má svoji vlastní stránku, kde jsou uvedeny všechny obecné i aktuální informace a u některých programů i starší zprávy, prezentace, případně další dokumenty týkající se mezilaboratorního porovnávání.


Programy zkoušení způsobilosti pro vodu v roce 2023

Plán na rok 2023, Informace pro účastníky programů zkoušení způsobilosti pro vodu

Aktuální informace k probíhajícím programům

PT#V/5/2023 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a
(3. 10. 2023, Praha)

PT#V/8/2023 Odběry vzorků – přírodní koupaliště
(15. 6. 2023, Praha, Hostivařská nádrž)

PT#V/7/2023 Odběry vzorů – bazény
(25. 4. 2023, Praha)

PT#V/4/2023 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě
(20. 3. 2023, Praha)

PT#V/3/2023 Mikrobiologický rozbor vody
(20. 3. 2023, Praha)