Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Odběry vzorků – pitná voda

Účel programu: Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán od roku 2003 a je zaměřený na odběry vzorků pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Účastník si může si zvolit, zda chce předvést krácený nebo úplný rozbor. Hodnoceno je jednak samotné provedení odběru, náležitá dokumentace a výsledky analýz prováděných na místě (volný chlor).

Koordinátor: RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., tel.: 267082575, e-mail: dana.baudisova@szu.cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: Příští kolo je plánováno na 5. března 2024.

Starší zprávy a prezentace: Program je pořádán od roku 2003. K dispozici ze starších programů jsou hodnotící zprávy, případně další informace.