Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Odběry vzorků – přírodní koupaliště

Účel programu: Program zkoušení způsobilosti je zaměřen na správné provedení odběru včetně jeho dokumentace a stanovení vybraných ukazatelů (průhlednost, rozpuštěný kyslík) na místě odběrů na přírodních koupalištích (a přírodních koupacích vodách obecně) pro účely vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Koordinátor programu: Mgr. Petr Pumann, tel.: 267082220, e-mail: petr.pumann@szu.cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: Program je obvykle pořádán jedenkrát za dva roky. Příští kolo programu proběhne v roce 2025.

Zprávy a prezentace: Program je pořádán od roku 2003. K dispozici ze starších programů jsou hodnotící zprávy (včetně fotodokumentace), případně další informace.

Dokumenty k aktuálně probíhajícímu kolu