Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Senzorická analýza vody – zkoušení pachu a chuti

Účel programu: Tento program zkoušení způsobilosti je zaměřen na senzorickou analýzu vody – hodnocení pachu a chuti na místě odběru a v laboratoři. Hodnocení mohou účastníci provádět postupem podle ČSN 75 7340 – Kvalita vody. Metody orientační senzorické analýzy nebo podle ČSN EN 1622 – Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu, stanovení prahového čísla chuti. Do programu je zařeno také hodnocení slovního popisu pachu a chuti. Program je pořádán ve spolupráci s firmou Englober s.r.o. (Mgr. Veronika Kovács Vospěl)

Koordinátor: Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., tel.: 267082514, e-mail: lenka.mayerova@szu.cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: Příští kolo je plánováno na 5. března 2024.

Starší zprávy a prezentace: Program je pořádán od roku 2003. K dispozici ze starších kol programů jsou některé hodnotící zprávy, případně další informace.