Zkoušení způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii (EHK)

Často kladené otázky

 1. Jak zaregistrovat novou laboratoř do systému EHK?
  Kontaktujte Koordinační pracoviště ESPT 2 (ehk@szu.cz, +420 267 082 258) kde Vám bude vygenerován kód a heslo pro přístup do objednávkové webové aplikace.
 2. Jak objednat program EHK v průběhu roku?
  Nejpozději 14 dnů před rozesíláním konkrétního EHK kontaktujte Koordinační pracoviště ESPT 2 a bude Vám vystavena objednávka s fakturou dodatečně.
 3. Kde najít formulář pro elektronické zadávání výsledků EHK?
  Ve webové aplikaci na internetových stránkách SZÚ: https://ehk.szu.cz/EHK10/
  Po zadání kódu laboratoře a hesla si vyberete EHK, které chcete vyplnit, v záložce Aktuální série – zápis výsledků.
 4. Kde najít ohodnocené výsledkové protokoly účastníka EHK?
  Ve webové aplikaci na internetových stránkách SZÚ: https://ehk.szu.cz/EHK10/
  Po zadání kódu laboratoře a hesla si vyberete EHK, kterého jste se účastnili, v záložce Hodnocení sérií.
 5. Jaká je platnost Certifikátu ke konkrétnímu EHK?
  „Certifikát a Potvrzení“ byly v minulosti vydávány s uvedením roční platnosti. Jelikož je pravidelná roční účast v EHK součástí zavedených systémů interní a externí kontroly akreditovaných laboratoří, je uvádění této informace nadbytečné.
  Certifikát je vystaven za uplynulý rok a je platný do vydání nového certifikátu. Pracoviště ESPT2 vydává certifikáty vždy v únoru (po uzavření a vyhodnocení všech proběhlých programů a po vyřešení všech reklamací).
  Pro doložení úspěšné účasti je důležité zveřejnění Závěrečné zprávy po vyhodnocení daného cyklu a vyhodnocených  výsledků (viz bod 4.)