Zkoušení způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii (EHK)

Často kladené otázky

 1. Jak zaregistrovat novou laboratoř do systému EHK?
  Kontaktujte Koordinační pracoviště ESPT 2 (ehk@szu.cz, +420 267 082 258) kde Vám bude vygenerován kód a heslo pro přístup do objednávkové webové aplikace.
 2. Jak objednat program EHK v průběhu roku?
  Nejpozději 14 dnů před rozesíláním konkrétního EHK kontaktujte Koordinační pracoviště ESPT 2 a bude Vám vystavena objednávka s fakturou dodatečně.
 3. Kde najít formulář pro elektronické zadávání výsledků EHK?
  Ve webové aplikaci na internetových stránkách SZÚ: https://ehk.szu.cz/EHK10/
  Po zadání kódu laboratoře a hesla si vyberete EHK, které chcete vyplnit, v záložce Aktuální série – zápis výsledků.
 4. Kde najít ohodnocené výsledkové protokoly účastníka EHK?
  Ve webové aplikaci na internetových stránkách SZÚ: https://ehk.szu.cz/EHK10/
  Po zadání kódu laboratoře a hesla si vyberete EHK, kterého jste se účastnili, v záložce Hodnocení sérií.
 5. Jaký je důvod přechodu na elektronický certifikát?
  Zavedení elektronického certifikátu má umožnit dokládání účasti v EHK již v případných jarních termínech auditů, a tedy v době, kdy většina EHK je teprve rozpracovaná. Následně se k Certifikátu postupně připojí ohodnocené výsledkové protokoly, z kterých vyplývá úspěšná účast v EHK či nikoliv. Doposud byl vydáván certifikát zpětně za celý kalendářní rok a po tuto dobu (v krajních případech mluvíme o 8 měsících) měl účastník EHK k dispozici pouze ohodnocené výsledky. Norma ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, podle které je naše pracoviště  akreditováno, termín „certifikát“ vůbec nezmiňuje. Program EHK končí vydáním ohodnocených výsledkových protokolů a Závěrečné zprávy. Taktéž Český institut pro akreditaci ČIA nekontroluje certifikáty, ale ohodnocené výsledky EHK. Zdravotní pojišťovny potřebují pro uzavření smlouvy doložit dokumenty o akreditaci, nikoliv certifikáty. Při tvorbě elektronického certifikátu se vycházelo z přístupu mezinárodních poskytovatelů EHK, konkrétně Neqas, ke kterému nejsou v terénních laboratořích žádné připomínky. Domníváme se, že jakémukoli zadavateli expertízy by měl stačit doklad o akreditaci, který prokazuje, že laboratoř pracuje v souladu s normou. Z historických důvodů se snažíme pokračovat ve vydávání dokladu s názvem „certifikát“, a to v takové podobě, která by dávala smysl. Nebráníme se dalším úpravám, které by vyplynuly z potřeb laboratoří. Např. pokud by laboratoř potřebovala papírový certifikát s dodatkem, jistě by bylo možné ho na požádání vystavit.