Zkoušení způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii (EHK)

Kontakty

Vedoucí pracoviště ESPT 2: MUDr. Jana Kozáková

Koordinátor pracoviště ESPT 2: Lenka Hrádková
Koordinační pracoviště ESPT 2: Mgr. Ludmila Nováková

 +420 267 082 258
 +420 725 191 368

 ehk@szu.cz

 

Korespondenční adresa:
Státní zdravotní ústav
Koordinační pracoviště ESPT 2
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10

Koordinační pracoviště ESPT 2: druhé patro budovy 11, dveře č. 145.