Zkoušení způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii (EHK)

Nabídka EHK 2024

Nabídka pilotní série EHK: Detekce HIV-RNA

Vzhledem k tomu, že od druhého pololetí 2024 bude transfuzní služba povinně testovat dárce metodou PCR na markery HBV-DNA, HCV-RNA a HIV-RNA, bude do nabídky EHK 2024 nově zařazen program Detekce HIV-RNA. V roce 2024 proběhne program v pilotní verzi pouze za cenu dopravy. Účelem bude ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost viru lidského imunodeficitu (HIV) metodou PCR. Sada bude obsahovat 5 vzorků po 1,5 ml (pozitivní i negativní plasmy). Program bude probíhat 1x ročně.

Protože část laboratoří transfuzní služby nebude ještě na jaře 2024 plně připravena, proběhne pilotní program na podzim 2024, a to výjimečně spolu s programy Detekce HBV-DNA a Detekce HCV-RNA. Všechny 3 programy se v roce 2025 opět vrátí do jarních termínů.