Zkoušení způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii (EHK)

Prezentace činnosti

Přednášky, postery, zprávy o činnosti týkající se Externího hodnocení kvality

 

Externí hodnocení kvality v lékařské mikrobiologii (2019)

 

EHK v lékařské mikrobiologii nejen z pohledu poskytovatele (2017)

 

Externí hodnocení kvality – Bakteriologická diagnostika v letech 1993 až 2015