SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Koordinační, monitorovací a výzkumné pracoviště... » TABÁK » Studie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Studie


Studie Kuřáctví dospělé populace ČR 2011

Pravidelná průřezová populační studie Zdraví a škodlivé návyky je zaměřena na prevalenci kuřáctví a postoje české dospělé populace ve věku 15 – 64 let k problematice užívání tabákových výrobků. Studie je realizována řízeným rozhovorem tazatele s respondentem u vzorku populace ČR v počtu cca 1400 osob a je reprezentativní pro ČR podle věku, pohlaví a regionu. Informace o studii vč. podrobné analýzy získaných dat a porovnání výsledků v letech 1997 až 2011 naleznete v přiloženém  souboru.


 

Studie GHPSS 2011

Global Health Profession Student Survey (GHPSS) je součástí Globálního systému surveillance tabáku založeného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Úřadem kouření a zdraví (OSH) Centra pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC). GHPSS je školní studie která monitoruje užívání tabákových výrobků a znalosti a postoje budoucích zdravotníků, tj. studentů třetího ročníku všeobecného a zubního lékařství, farmacie, a ošetřovatelství. V roce 2011 bylo do studie zahrnuto celkem 1671 studentů z 28 škol. Tento soubor byl vybrán z vysokých škol v České republice, kde se tyto obory studují.Databáze byla zpracována v CDC z odpovědních listů. Informace o studii 2011 vč. podrobné analýzy získaných dat naleznete v přiloženém souboru.


 

Studie GYTS 2011

Mezinárodní studie Světové zdravotnické organizace (WHO) a Center pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC). Global Youth Tobacco survey (GYTS) je školní výběrová studie, která monitoruje užívání tabákových výrobků a znalosti a postoje školní mládeže ve věku 13 – 15 let k této problematice. Studie proběhly v ČR v letech 2002, 2007 a 2011. Studie se v roce 2011 zúčastnilo 49 náhodně vybraných škol. Zúčastnily se celé náhodně vybrané třídy. Přítomným žákům byl distribuován dotazník s 69 otázkami. Celkem dotazník vyplnilo 3799 žáků odpovídajícího věku. Databáze byla zpracována v CDC z odpovědních listů. Informace o studii 2011 vč. podrobné analýzy získaných dat naleznete v přiložených souborech


 

Nahoru