Infekční nemoci

Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech

Stručný souhrn zpráv s přehledem závažných infekčních nemocí v Evropě a ve světě, které pravidelně každý týden zveřejňuje ECDC.

Seznam onemocnění uvedených v 11. aktualizaci:
1. Onemocnění covid-19 vyvolané virem SARS-CoV2 – mezinárodní situace (EU/EHP), 2019 – 2023
2. Iatrogenní botulismus v Turecku
3. Streptokoková infekce skupiny A – mezinárodní situace, 2022 – 2023
4. Chřipka – mezinárodní situace, monitoring sezóny 2022/2023
5. Chikungunya a dengue- mezinárodní situace- monitorování globálních ohnisek
6. Chřipka B- závažné případy u dětí a dospívajících

2023

kalendářní týden zpráva
11. CDTR 11. KT 2023
10. CDTR 10. KT 2023
9. CDTR 09. KT 2023
8. CDTR_08. KT 2023
7. CDTR 07. KT 2023
6. CDTR 06. KT 2023
5. CDTR 05. KT 2023
4. CDTR 04. KT 2023
3. CDTR 03. KT 2023
2. CDTR 02. KT 2023
1. CDTR 01. KT 2023

Zdroj Weekly threats reports (CDTR)

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí