Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech

Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech – rok 2024

Seznam onemocnění uvedených v aktualizaci za poslední týden:

1. Ptačí chřipka A(H5N1) u skotu s výskytem u člověka – Spojené státy americké – 2024
2. Přehled epidemiologie respiračních virů v EU/EHP – týdenní monitoring
3. Invazivní meningokokové onemocnění – import u cestujících z Království Saúdská Arábie – mezinárodní situace – 2024
4. Hromadná akce – hadždž – Království Saúdská Arábie – 2024
5. Cholera – Komory a Mayotte – 2024 – týdenní monitoring
6. Chikungunya a dengue – mezinárodní situace – monitorování celosvětových ohnisek – měsíční aktualizace
7. Poliomyelitida – mezinárodní situace – měsíční monitoring celosvětových ohnisek nákazy

kalendářní týden roku 2024 zpráva
22. CDTR 22.KT 2024
21. CDTR 21.KT 2024
20. CDTR 20.KT 2024
19. CDTR 19.KT 2024
18. CDTR 18.KT 2024
17. CDTR 17.KT 2024
16. CDTR 16.KT 2024
15. CDTR 15.KT 2024
14. CDTR 14.KT 2024
13. CDTR 13.KT 2024
12. CDTR 12.KT 2024
11. CDTR 11.KT 2024
10. CDTR 10.KT 2024
9. CDTR 9.KT 2024
8. CDTR 8.KT 2024
7. CDTR 7.KT 2024
6. CDTR 6.KT 2024
5. CDTR 5.KT 2024
4. CDTR 4.KT 2024
3. CDTR 3.KT 2024
2. CDTR 2.KT 2024
1. CDTR 1.KT_2024

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí