Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy)

Epidemiologická situace onemocnění způsobených shiga toxin produkujícími E. coli v Německu – situace k 26.5.2001

Přehled o epidemiologické situaci v souvislosti s epidemií průjmových onemocnění vyvolaných shiga-toxin produkujících E. coli (upraveno podle ECDC).


Epidemiologická situace onemocnění způsobených shiga toxin produkujícími E. coli v Německu k 26.5.2001, zdroj ECDC (první nahlášení do EWRS dne 19.5.2011).

V Německu byl zaznamenán zvýšený výskyt případů onemocněním HUS (hemolyticko – uremický syndrom) a krvavými průjmy způsobenými STEC. Od 2. květnového týdne bylo hlášeno více než 214 případů HUS, diagnostika dalších případů pokračuje. Nelze vyloučit, že zdroj infekce je stále aktivní. Postižen je hlavně sever Německa, ale případy jsou hlášeny i z ostatních oblastí. Postiženy jsou nejvíce dospělé ženy, ale případy se vyskytly u dětí školního věku.

Klinika:
Počet hospitalizovaných je relativně vysoký, řada pacientů je dialyzována. Někteří pacienti jsou v kritickém stavu.

Zdroj a typ rizika:
Současně dostupné informace (např. věková distribuce, geografická distribuce) napovídá, že vehikulem STEC je pravděpodobně kontaminovaná potrava (syrová rajčata, okurky a listový salát). RKI, orgány regionální a lokální analogické našim OOVZ (orgány ochrany veřejného zdraví) se podílí na šetření epidemie. Vehikulum, ani zdroj infekce nejsou dosud známy, nelze prokázat v této epidemii souvislost s požitím syrového mléka nebo nedostatečně tepelně upraveného masa.

Počet případů a úmrtí:
Informace prostřednictvím telefonu a e-mailů, situace se vyvíjí:

Odhadem přes 214 případů HUS. Zaznamenány 2 případy úmrtí:
žena 24 let (HUS),
žena 83 let (STEC s krvavým průjmem).

Švédsko informovalo Německo cestou EWRS o skupině 30 turistů, kteří mohou být v epidemiologické souvislosti s touto epidemií. Tato skupina turistů navštívila Německo v období 7. -10.5. 2011; v této skupině 11 osob onemocnělo (krvavý průjem), 9 HUS (dohromady 20).

Nizozemí hlásí 1 případ HUS z 18.5.2011, který pobýval před onemocněním v Hamburku (15.5.2011).

Dánsko hlásí 4 případy STEC infekce (2x HUS). Všechny případy mají v anamnéze nedávný pobyt v severním Německu (pacienti jsou ve věku od 47 do 63 let).

Velká Británie hlásí 1 případ (v anamnéze pobyt v Německu).

Jedenáct dalších členských států ES (Rakousko, ČR, Finsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Norsko, Polsko, Slovinsko, Španělsko) nehlásilo v květnu zvýšený výskyt případ HUS na svém území ani neidentifikovalo případy, které by souvisely s epidemií v Německu.

Podmínky ovlivňující šíření nemoci:

Nejpravděpodobnějším vehikulem infekce je kontaminovaná potravina.

Opatření:
Veřejnost byla o epidemii informována a je doporučováno, aby osoby s krvavým průjmem navštívily neprodleně svého lékaře.

Laboratorní výsledky:
Ke dni 26.5.2011 detekovali v NRC v Německu jako pravděpodobné agens STEC O104, izolované od dvou hospitalizovaných žen, u jedné s HUS.

Dva kmeny STEC O104 byly shiga-toxin-2-pozitivní a eae-negativní.

Zodpovídající NRC se chystá provést PFGE a spolupracuje se CDC PulseNet.

Case definice:
V současné době neexistuje společná case definice pro epidemii, protože dosud není jednoznačně definovaná séroskupina. Informace o case definici bude poskytnuta ASAP.