Alimentární onemocnění (infekce a otravy z potravin)

Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy)

Informace o epidemiologické situaci. EU definice případu. Doporučený postup rychlého průkazu agens. Výsledky NRL pro E. coli a shigely .  – Information about  the epidemiological situation. The EU case definition. Recommended laboratory procedure for the rapid determination of pathogenic agent. Results of National Reference Laboratory for E. coli and shigela NIPH in Prague.

Dopis Ministerstva zdravotnictví

Celý článek ...