Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy)

EU definice případu průjmu a hemolyticko-uremického syndromu (HUS) způsobených epidemickým kmenem Escherischia coli (STEC) O104:H4 produkujícím shiga toxin 2

Poslední aktualizovaná verze ze dne 3.6.2011.  EU definice případu, která vzešla z jednání odborníků z členských zemí Evropské unie. Last update version of June 3, 2011. The EU case definition, which emerged from the meeting of experts from member states of the European Union.

Možný případ

Každá osoba, která onemocněla dne 1. května nebo po 1. květnu 2011:

STEC – průjem definován jako

 • Náhlý nástup průjmu nebo průjmu s příměsí krve

A

 • Alespoň jedno z následujících laboratorních kritérií:
  • Izolace E. coli kmene produkujícího Shiga toxin 2 (Stx2) nebo nesoucí gen stx2
  • Přímý důkaz (průkaz) nukleové kyseliny genu stx2 ze stolice bez průkazu kmene

STEC – HUS definován jako

Hemolyticko uremický syndrom (HUS) definován jako akutní renální selhání a alespoň jedno z následujících klinických kritérií:

 • mikroangiopatická hemolytická anémie
 • trombocytopénie

Pravděpodobný případ

Každá osoba splňující kritéria pro možný případ průjmu STEC nebo STEC – HUS

A

Splňující alespoň jedno z následujících epidemiologických kritérií po dobu 14 dnů před prvními příznaky onemocnění:

 • Pobyt v Německu nebo jiné zemi, kde byl pravděpodobně infikován potvrzený případ
 • Konzumace jakékoli potraviny získané v Německu
 • Úzký kontakt (například v domácnosti) s potvrzeným případem

Potvrzený případ

Každá osoba splňující kritéria pro možný případ

A

Izolace kmene STEC sérotypu O104:H4

Nebo

Izolace kmene STEC sérotypu O104 A splňující kritéria pro pravděpodobný případ

Charakterizace epidemického kmene

Epidemický kmen má tyto vlastnosti[1]:

 • E. coli sérotypu O104:H4 produkující Shiga toxin
 • Shiga toxin 2a+ (Stx2a pozitivní)
 • Intimin, eae – (negativní)
 • Enterohaemolysin – (negativní)

Plasmid virulence EaggEC:

 • aatA-PCR: + (pozitivní) (ABC-transporter protein gene)
 • aggR-PCR: + (pozitivní) (master regulator gene of Vir-plasmid genes)
 • aap-PCR: + (pozitivní) (secreted protein dispersin gene)
 • aggA-PCR: + (pozitivní) (AAF/I-fimbral subunit-gene)
 • aggC-PCR: + (pozitivní) (AAF/I-fimbral operon-gene)

Typ MLST sekvence:

ST678 (adk 6, fumC6, gyrB 5, icd 136, mdh 9, purA 7, recA 7)

ESBL production (CTX-M-15)

Další určení kmene STEC by mělo pokud možno zahrnovat určení:

 

 • plného sérotypu
 • genů eae aggR
 • subtypu stx2 a genotypizace MLST
 • XbaI PFGE
 • ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Kritéria pro vyloučení

Osoby, od kterých byl izolován jiný než epidemický kmen se ze šetření vyloučí. Rovněž osoby, od kterých byl izolován kmen produkující Stx1 nebo s průkazem genu stx1 se ze šetření vyloučí.

 

 

[1] http://www.rki.de/cln_109/nn_467482/DE/Content/InfAZ/E/EHEC/EHEC__Diagnostik,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/EHEC_Diagnostik.pdf

 

Doporučení pro hlášení případů pro monitorování epidemie na úrovni EU

Prosíme, hlašte počty potvrzených a pravděpodobných případů a úmrtí jako vzájemně se vylučující kategorie v souladu s tabulkou (viz tabulka 1). Počet úmrtí by měl být zahrnutý v počtu epidemických případů.

Tabulka 1: kumulativní počet případů a úmrtí na onemocnění průjmem STEC a STEC – HUS  způsobených nebo spojených s epidemickým kmenem STEC O104:H4

Datum:  [    ]    Země: [    ]
STEC průjem STEC – HUS Celkem
Počet případů Počet úmrtí* Počet případů Počet úmrtí* Počet případů Počet úmrtí*
Pravděpodobný případ
Potvrzený případ
Celkem

*Úmrtí je způsobeno onemocněním způsobeným STEC nebo HUS spojené (v souvislosti) s epidemií a počet úmrtí bude zahrnut v počtu případů (nemůže být 0 případů a 1 úmrtí).