Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy)

Informace k prevenci průjmových onemocnění se zvláštním zaměřením na Shiga toxin produkující E. coli (STEC), která se také nazývá verotoxin – produkující E. coli (VTEC) nebo enterohemoragická E. coli (EHEC)

Společné prohlášení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA), 1.6.2011 – A joint statement by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Food Safety Authority (EFSA), 1 June 2011


V současné době jsou evropští spotřebitelé chráněni jedním z nejsilnějších systémů bezpečnosti potravin na světě. Je zavedeno mnoho postupů, které zajišťují, že potraviny nakoupené a spotřebované v EU jsou bezpečné. Tato opatření sahají „from farm-to-table“, tzn. od farmy (producenta) až na stůl konzumenta. Zajišťují správnou zemědělskou, výrobní a hygienickou praxi a jejich cílem je ochránit evropské spotřebitele. Rovněž prováděná přísná kontrola a systémy pro sledování mají podpořit efektivní fungování vnitřního trhu a umožnit, aby spotřebitelé měli přístup k bezpečným a nutričně hodnotným potravinám.

Nejčastější otázky

Slyšel/a jsem o termínech STEC/VTEC/EHEC – co znamenají? Existuje zdravotní riziko v souvislosti s jejich přítomností v potravinách?

Bakterie zvaná Escherichia coli se běžně vyskytuje ve střevech lidí i zvířat – je součástí naší normální střevní flóry a obvykle je neškodná. Nicméně, jsou určité kmeny E. coli, které jsou schopné produkovat toxiny. Tyto kmeny se nazývají STEC/VTEC (shiga toxin nebo verotoxin-produkující E. coli) nebo EHEC (enterohemoragická E. coli), a jejich toxiny mohou způsobit závažný krvavý průjem, který může v některých případech vyústit v akutní selhání ledvin vyžadující intenzivní péči. Existuje několik různých druhů STEC. Jejich druhová identifikace v konkrétní epidemii může přispět k  nalezení vehikula/zdroje.

Jak mohu onemocnět?

K přenosu infekce způsobené STEC může dojít především konzumací nebo manipulací s kontaminovanými potravinami a kontaktem s nakaženými zvířaty. Přenos z osoby na osobu je možný u úzkých kontaktů (rodiny, centra péče o děti, mateřské školky, školy, dětské domovy a domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných atd.). Již v minulých epidemiích byla prokázaným zdrojem/vehikulem průjmových onemocnění celá řada potravin včetně nedostatečně tepelně upraveného masa, nepasterizovaného mléka, různých čerstvých produktů (např. okurka, kapusta, špenát, salát), nepasterizované jablečné šťávy a sýra.

Jak se mohu chránit před onemocněním?

V aktuálně probíhající epidemii E.coli v Německu připravila německá vláda preventivní doporučení včetně rady vyhýbat se konzumaci čerstvé zeleniny, jako jsou okurky, rajčata a salát v postižené oblasti, dokud nebude identifikován zdroj nákazy.

Přes řadu preventivních opatření mohou být spotřebitelé vystaveni infekčnímu agens prostřednictvím kontaminovaného jídla (zejména při konzumaci syrových nebo nedostatečně tepelně upravených potravin), a může dojít k epidemii v souvislosti s jídlem. Nicméně, existují některá jednoduchá opatření, která mohou být uplatněna pro snížení rizika onemocnění v souvislosti s potenciálně kontaminovanými potravinami, zvířaty nebo nemocnou osobou. Spotřebitelé mohou snížit riziko vzniku onemocnění dodržováním jednoduchých zásad správného zacházení s potravinami a hygienických postupů ve svých domácnostech.

Správná osobní hygiena rukou

– Umyjte si řádně ruce před přípravou jídla, před jeho podáváním, nebo konzumací
– Umyjte si ruce po použití toalety nebo po přebalování (výměně pleny)
– Umyjte si ruce po manipulaci s čerstvou zeleninou nebo syrovým masem
– Umyjte si ruce po kontaktu s domácími mazlíčky, hospodářskými zvířaty, nebo po návštěvě farmy (či zoo).

Manipulace s potravinami

– Každá osoba s průjmem nebo zvracením musí být vyřazena z manipulace s potravinami
– Všechny druhy ovoce a zeleniny je třeba řádně omýt, zejména ty, které nebudou před konzumací upraveny vařením
– Oloupat všechny druhy kořenové zeleniny a ovoce se slupkou
– Důkladné vaření zeleniny a masa zabraňuje vzniku onemocnění, která jsou způsobena bakteriemi a viry
– Vyhněte se zkřížené kontaminaci, tj. šíření bakterií ze syrové potravy na jídlo připravené k přímé spotřebě, např. použitím samostatných kuchyňských prkének na krájení pro syrové maso a vařené maso nebo čerstvou zeleninu, případně prkénko pokaždé umyjte saponátem mezi manipulací s jednotlivými výše uvedenými potravinami

Pro více informací: Světová zdravotnická organizace „Pět klíčů k bezpečnosti potravin“:

http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/5keys/en/