Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy)

Výskyt E. coli (STEC) u skupiny pacientů ve Francii a situace v Evropě

Výskyt E. coli (STEC) u skupiny pacientů ve Francii a situace v Evropě. Zkráceno a upraveno podle aktualizované situační zprávy ECDC ke dni 29.6.2011. The occurrence of E. coli (STEC) in the group of patients in France. The current situation in Europe. The situation report updated since 29 June, 2011, ECDC – shortened and adapted.


V pátek 24. června Francie nahlásila skupinu pacientů s krvavým průjmem, kteří se dne 8.6.2011 zúčastnili akce pořádané v obci Bègles poblíž Bordeaux.

K 28. červnu došlo u osmi případech  k rozvinutí HUS, který je závažnou komplikací infekce E. coli . Dalších osm případů jsou nemocní s krvavým průjmem. Infekce E. coli O104:H4 byla potvrzena u čtyř pacientů s HUS.

Celkem 11 osob (7 žen, 4 muži) z těchto nemocných se zúčastnilo akce v Bègles a devět z nich uvedlo konzumaci klíčků.
Podezřelé klíčky byly z místní produkce a nebyly dovezeny z farmy, která měla souvislost s vypuknutím epidemie v Německu.
Nyní se provádí důkladné vyšetřování za účelem zjištění podezřelého vehikula, které se podílí na infekcích u případů hlášených ve francouzské skupině nemocných, a zda existuje souvislost mezi touto skupinou a velkou epidemií hlášenou z Německa.

 

K 29. červnu je v zemích EU/EEA nahlášeno 888 případů HUS včetně 31 úmrtí a 3 189 non HUS případů (krvavých průjmů) a 17 úmrtí.