Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy)

Výsledky NRL pro E. coli a shigely v souvislosti s epidemií EHEC/STEC O104 v Německu

První potvrzený případ infekce EHEC/STEC O104 v České republice. Dnešního dne byl v NRL pro E. coli a shigely potvrzen první případ importované infekce EHEC/STEC O104 v souvislosti s velkou epidemií tohoto onemocnění v Německu.

Ve stolici pacientky, hospitalizované s klinickými příznaky (průjem s příměsí krve) na infekčním oddělení FN Bulovka, byla prokázána enterohemoragická Escherichia coli (EHEC). Kmen odpovídá všemi sledovanými vlastnostmi charakteristikám popisovaným u epidemickému kmenu EHEC/STEC O104.

Jedná se o americkou turistku, která přijela ze severního Německa a v anamnéze udala konzumaci zeleninových salátů.

Druhý suspektní případ se nepotvrdil, materiál od muže z jižní Moravy byl na EHEC negativní.

 

Ing. Monika Marejková

NRL pro E. coli a shigely