Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy)

Výsledky vyšetření pacientů s krvavým průjmem v souvislosti s epidemií EHEC O104 v Německu ke dni 4.6.2011

Další výsledky NRL pro E. coli a shigely v souvislosti s epidemií EHEC/STEC O104 v Německu.  Next results of National Reference Laboratory for E. coli and shigela NIPH in Prague in connection with EHEC/STEC O104 outbreak in Germany.


As of today, 4/6/2011, Czech Republic has identified one case of bloody diarrhea with STEC O104:H4  infection. Patient is an american turist – woman, with a history of travel to Northern Germany in May.

NRL pro E. coli a shigely SZÚ – CEM v Praze bylo k dnešnímu dni (4.6.2011) vyšetřováno 10 vzorků od pacientů s krvavým průjmem, podezřelých na infekci EHEC/STEC v souvislosti s velkou epidemií v Německu. V jednom případě se nákaza potvrdila: ze stolice pacientky hospitalizované ve FN Bulovka byla izolována E. coli O104:H4, stejných vlastností jako původce německé epidemie. Ostatních devět vyšetřovaných materiálů bylo na tuto infekci negativních.

Do NRL pro E. coli a shigely Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ byly během tohoto týdne doručeny vzorky od 10 pacientů s podezřením na nákazu epidemickým kmenem enterohemoragická Escherichia coli (EHEC) O104. Ve stolici pacientky, hospitalizované s klinickými příznaky (průjem s příměsí krve) na infekčním oddělení FN Bulovka, byla EHEC O104:H4 prokázána. Izolovaný kmen odpovídá všemi sledovanými vlastnostmi charakteristikám popisovaným u epidemického kmene EHEC O104:H4. Kmen produkuje Shiga toxin 2, širokospektrou beta-laktamázu ESBL, neprodukuje adhereční faktor intimin a EHEC-hemolyzin a v genomu má gen pro agregativní faktor. Pacientka byla americká turistka, která přijela ze severního Německa a v anamnéze udala konzumaci zeleninových salátů. Dalších 9 vyšetřovaných případů se nepotvrdilo a všechen materiál byl na EHEC negativní.

Ing. Monika Marejková

NRL pro E. coli a shigely SZÚ – CEM