Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJN)

Dokumenty k surveillance transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) a CJN

Přehled dostupných dokumentů, metodických návodů a zdrojů z WHO.


  • Metodický návod:

Věstník MZ ČR částka 3/2001 – Metodický pokyn k zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)

https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-3-2001-2/

  • Metodický list:

Metodický list TSE/CJN – Surveillance, diagnóza a terapie transmisivních spongiformních encefalopatií a Creutzfeldt-Jakobovy nemoci, MUDr. Vladimír Poslanecký, Hygienická stanice hl.m. Prahy, prosinec 2000

Nelze najít na webu, máme jen oskenovanou podtrženou kopii:

Metodicky_list_TSE_CJN.pdf Metodicky_list_TSE_CJN

  • Doporučený pracovní postup:

Doporučený pracovní postup pro ošetřování pacientů s podezřením na CJN, nvCJN a režim dekontaminace a sterilizace, MUDr. Jarmila Kratochvílová, SNEH (Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP), 20.8.2012

Zdroj: https://www.sneh.cz/_soubory/_clanky/4.pdf

 

  • Zdrojové dokumenty WHO:

1. WHO/EMC/ZDI/98.9. Global Surveillance, Diagnosis and Therapy of Human Transmissible Spongiform Encephalopathies Report of a WHO Consultation. Geneva, Switzerland, 9-11 February 1998. whoemczdi989

Zdroj: https://www.who.int/csr/resources/publications/bse/WHO_EMC_ZDI_98_9/en/

2. WHO/CDS/CSR/APH/2000.3 WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies. Report of a WHO Consultation. Geneva, Switzerland, 23 –26 March 1999. WHO_CDS_CSR_APH_2000.3

Zdroj: https://www.who.int/csr/resources/publications/bse/whocdscsraph2003.pdf?ua=1

3. WHO Guidelines on Transmissible Spongiform Encephalopathies in relation to Biological and Pharmaceutical Products. Blood Safety and Clinical Technology Department, Health Technology and Pharmaceutical Cluster, World Health Organization, Geneva, 2003. whotse2003.pdf whotse2003

Zdroj: https://www.who.int/immunization_standards/vaccine_regulation/BLOOD_TSE_2003.pdf

4. WHO manual for surveillance of human transmissible spongiform encephalopathies including variant Creutzfeldt-Jakob disease. WHO Communicable Disease Surveillance and Response, WHO Geneva 2003. WHO_manual_2003.pdf WHO_manual_2003

Zdroj: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42656

5. WHO Guidelines on Tissue Infectivity Distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies. WHO 2006. TSEPUBLISHEDREPORT.pdf TSEPUBLISHEDREPORT

Zdroj: https://www.who.int/bloodproducts/TSEPUBLISHEDREPORT.pdf

 

  •  EFSA+ECDC

European Food Safety Authority (EFSA), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Joint Scientific Opinion on any possible epidemiological or molecular association between TSEs in animals and humans. EFSA Journal 2011;9(1):1945 [1111 pp.]