Dynamika výskytu onemocnění virem „pandemic (H1N1) 2009“ v ČR – archiv

Chronologie výskytu „Pandemic (H1N1) 2009“ v ČR od počátku laboratorního sledování od 18. KT do 50. KT (14.12.09)

Dynamika_vyskytu_H1N1_v_upgrade_15_12_09