Chřipka

WHO Týden informovanosti o chřipce

WHO Týden informovanosti o chřipce je komunikační kampaň, kterou každý rok v říjnu, letos 22. – 26. října 2018,  vyhlašuje Evropská centrála WHO.


Cílem aktivit je zvýšit povědomí o významu očkování pro zdraví a blaho lidí a zvýšit užití očkování proti sezónní chřipce u osob s rizikovými faktory, stejně jako u zdravotníků.

Influenza_Infographic_24_10_CZE
Proč je kampaň zaměřena na chřipku?

Chřipka má obvykle mírný průběh a většina lidí se rychle zotavuje, ale někteří lidé jsou vystaveni vysokému riziku závažných komplikací, z nichž mnohé mohou být život ohrožující a mohou mít za následek i smrt. U starších osob, těhotných žen, malých dětí a rovněž u pacientů s jiným základním onemocněním je větší pravděpodobnost onemocnění chřipkou a navíc se u nich mohou rozvinout i různé komplikace. Zdravotníci jsou navíc denně více vystaveni různým virům, včetně viru chřipky, a měli by být očkováni, aby ochránili sebe a své pacienty.

Chřipka představuje každoročně značnou zátěž pro zdraví lidí v Evropě. Odhaduje se, že 30% přenosných nemocí v Evropě je způsobeno virem chřipky a v zemích EU / EHP dojde k výskytu symptomatické chřipky až u 50 milionů lidí, což vede až 70 000 úmrtím. Na celosvětové úrovni se předpokládá, že 290 000 až 646 000 úmrtí souvisí s chřipkou.  Kromě toho velký počet mírných až středně závažných průběhů infekce vede k absenci v práci, ztrátám na produkci a vede k tlaku na zdravotní a sociální služby.

Chřipka je onemocnění s vysokými sociálními a ekonomickými náklady a očkování je nejlepším způsobem, jak tomuto onemocnění předejít. Vzhledem k tomu, že se chřipkové viry rychle mění, je potřeba každoročně očkování proti chřipce aktuálně cirkulujícím kmeny, abychom s viry „udrželi krok“. Na severní polokouli je obvykle vyšší až epidemický výskyt chřipky přibližně od konce listopadu do dubna, takže říjen je optimální čas na očkování proti chřipce.

Informace o aktuální situaci k 22.10.2018

Situace v Evropě: je stále epidemiologicky klidná.  V Evropě jsou hlášeny sporadické záchyty chřipky A i B, převaha výskytu je zatím u hospitalizovaných tak jako to v této roční době bývá. V čistě evropských datech (ECDC) převažuje A podobně jako v datech WHO, nicméně u chřipky A je více prokazován subtyp A/H3N2.

Situace v ČR: v ČR stále prevalují s absolutní převahou nechřipkové respirační viry. Během 40. až 42. KT jsme zatím v NRL vyšetřili 40 klinických materiálů od ambulantních pacientů v rámci sentinelu.  Zcela převažují rhinoviry (42,5 %), chřipka B 2 záchyty (5,0 %).

Připojte se k iniciativě ke zvýšení pokrytí očkováním zvýšením povědomí o významu očkování!


 

Zdroje

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/flu-awareness-week-22-26-october-2018

https://archiv.szu.cz/tema/prevence/chripkova-sezona-2018-2019

https://archiv.szu.cz/tema/prevence/chripka-2

https://archiv.szu.cz/publikace/publikace-abecedne