Chřipková sezóna 2009/2010

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 44.KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


V ČR se počty nemocných s akutní respirační infekcí zatím pohybují na hodnotách obvyklých pro aktuální roční období. Pokud však jde o výskyt chřipky v Evropě, lze konstatovat, že letošní chřipková sezóna začíná podstatně dříve než v minulých letech, což je způsobeno výskytem nového pandemického viru chřipku. S nástupem podzimu se výskyt chřipkových onemocnění již významně zvyšuje v mnoha evropských zemích, zejména na západ od ČR (např. Španělsko, Velká Británie, Irsko, Island, Norsko, Belgie, Nizozemí). V některých zemích jsou počty nemocných již srovnatelné s počty zjišťovanými během typické zimní chřipkové epidemie. V nejbližší době lze v Evropě (tj. i v České republice) očekávat další rozšiřování výskytu pandemické chřipky a zvyšování počtu nemocných s chřipkou.

Současná situace na Ukrajině (víkendová čísla hovořila o 29 mrtvých, 81 000 nemocných a 2031 hospitalizovaných, z 30 vzorků svědčilo 11 pro H1N1 – situace však není zcela přehledná a rychle se vyvíjí, zcela recentní čísla jsou téměř o řád vyšší) tento nástin předpokládaného vývoje podporuje.

 

Odbor epidemiologie infekčních nemocí