Zprávy o chřipkové aktivitě, hlášení a výsledky laboratorních vyšetření

Chřipková sezóna 2009/2010

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů (KT).