Chřipková sezóna 2009/2010

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 49.KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Hodnocení výskytu ARI / ILI v minulém týdnu:

V minulém týdnu došlo k mírnému poklesu počtů akutních respiračních onemocnění (pokles o 4%), nemocnost v ČR je na úrovni 1828 nemocných na 100 000 obyvatel. U typických chřipkových onemocnění došlo k dalšímu nárůstu počtů případů, v uvedeném týdnu však již jen o 12%. Nadále je možné hovořit o regionální epidemii chřipkových onemocnění, nejvyšší počty nemocných jsou zaznamenávány v moravských krajích.

Opatření realizovaná ve školských zařízeních s velkou pravděpodobností přispěla ke zpomalení šíření chřipkových onemocnění, která se šíří dále napříč celou Českou republikou, ovšem naštěstí ne tak explozivně. Další vývoj je obtížné odhadnout, mohou pokračovat nárůsty chřipky, ale je i možné, že v dalších týdnech dojde ke stagnaci a postupnému „promořování“ obyvatel. Nicméně je nutné vzít v úvahu, že se zvyšuje počet těžkých průběhů pandemické chřipky.