Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 1. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Situace v Evropě:
Plošnou epidemii nebo epidemie regionální hlásí již Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, většina Anglie a část Irska. Etiologicky se jedná buď o výskyt obou typů (A i B – např. v Belgii či Anglii), o převahu chřipky B (Norsko, Portugalsko), v ostatních zemích s vysokým výskytem chřipky převažuje pandemická varianta A(H1N1). Během 52. KT bylo celkem v rámci TESSy detekováno a nahlášeno 2756 případů chřipky, z toho ve 2093 (76%)  případech byl určen typ A a v 663 případech (24%) typ B. Téměř 99% chřipkových kmenů A typu patří k subtypu A(H1N1)pdm.

Situace v ČR:
Celková nemocnost samozřejmě stoupá, nicméně stále ještě je vyrovnáván tradiční vánoční pokles. Nicméně nástup zvýšeného výskytu chřipky je patrný z virologické surveillance: V NRL  bylo chřipka pozitivních 12 ze 23 vyšetřených výtěrů, pozitivní průkazy chřipky hlásí i další laboratoře (viz tabulka). V NRL byl během minulého KT izolován první kmen (ambulantní odběr od mladého muže s typickými chřipkovými příznaky), izolát ještě není plně dourčen, ale s největší pravděpodobností se jedná o pandemickou variantu subtypu A(H1N1). Dále jsou k dnešnímu dni hlášeny celkem 3 případy těžkého průběhu chřipky, všechny z Královéhradeckého kraje. K případu prvnímu, který jsme komentovali v minulém hlášení, přibyly další 2 – dvě dospělé ženy (obě s rizikovými faktory v anamnéze), u nichž se rozvinula bilaterální chřipková pneumonie.

Je tedy stále nezbytné věnovat pozornost těžkým případům respiračních infekcí. ve smyslu nařízení č.j. MZDR 741 35/2010-2/OVZ ze dne 27. prosince 2010Nařízení je v příloze dnešního hlášení (viz následující 2 odkazy na obrázky).

Zprava_NRL_2011_01_priloha01.jpg Zprava_NRL_2011_01_priloha02.jpg

Připomínáme číslo pohotovostního telefonu do NRL pro chřipku, které je stále k dispozici i mimo pracovní dobu a lze dohodnout ad hoc vyšetření těžkých případů ARI: 724 362 602

Zprava_NRL_2011_01