Zprávy o chřipkové aktivitě, hlášení a výsledky laboratorních vyšetření

Chřipková sezóna 2010/2011

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů (KT).

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 9. KT

Celý článek ...

Výsledky laboratorních vyšetření – Sezóna ARI 2010/2011 – 51.KT

Celý článek ...