Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 11. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Výtah ze zprávy: (celý text zprávy – viz pdf soubor)

Situace v ČR a v Evropě:
Většina evropských zemí hlásí pokles nemocnosti, event. stabilní hodnoty počtů pacientů s ARI/ILI. Žádná evropská země nehlásí vzestup.

Zprava_NRL_2011_11