Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 14. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Výtah ze zprávy: (celý text zprávy – viz pdf soubor)

Situace v ČR a v Evropě:
Evropa je definitivně za epidemickou vlnou, většina států hlásí sporadický výskyt s výjimkou Islandu, Lotyšska, Švédska a Německa, kde situaci hodnotí stále jako regionální epidemie.

Zprava_NRL_2011_14