Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 15. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Výtah ze zprávy: (celý text zprávy – viz pdf soubor)

Situace v ČR a v Evropě:
V Evropě je dle hlášení TESSy situace již zcela klidná, regionální výskyty hlásí pouze Finsko, Švédsko a Litva, přičemž pouze Švédsko hodnotí i intenzitu výskytu jako „střední“.

Zprava_NRL_2011_15