Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 16. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Situace u nás a v Evropě:
Je klidná, odpovídající sezóně. Ve vyšetření sentinelových výtěrů zcela převažuje chřipka typu B (95,8%) oproti typu A (4,2%). Tři evropské sítě hlásí celkem 10 nových případů SARI, přičemž v jednom případě byla prokázána souvislost s chřipkou.
V příloze naleznete i souhrnnou zprávu ECDC týkající se antigenní příbuznosti evropských izolátů chřipkových virů, kde jsou i kmeny izolované v ČR, tak jak byly vybrány z námi zaslaných izolátů spolupracující laboratoří v Londýně.
Vzhledem k faktu, že Evropa je již definitivně za epidemií, přešli bychom nyní na systém hlášení 1x za 2 týdny stejně jako je koncipován bulletin ECDC WISO (Weekly Influenza Surveillance Overwieu). Do příštího plánovaného hlášení, 9.5.2011, chceme uzavřít celou naši statistiku kmenů, tedy do excelové tabulky budou zahrnuty všechny izoláty NRL, ZÚ Ostrava i FN Plzeň.