Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 2. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Výtah ze zprávy: (celý text zprávy – viz pdf soubor)

Situace v ČR:
V ČR je současná nemocnost v podstatě přesně na předvánoční úrovni, byla tedy již vyrovnán pokles, který obvykle vánoční svátky doprovází. Je však evidován výrazný nárůst průkazů chřipky ve vyšetřovaných výtěrech (viz tabulka). Na podkladě virologických nálezů usuzujeme, že jsme těsně před nástupem epidemické vlny. Jako dominantní subtyp se u nás stejně jako v jiných státech Evropy prosazuje pandemická varianta A(H1N1). V rámci sledování těžkých klinických průběhů chřipky má MZ ČR dosud hlášeno 6 případů. Prosíme spolupracující laboratoře, které tyto pacienty vyšetřují, aby klinický materiál uchovaly zmrazený a poskytly jej následně referenční laboratoři. Podrobný pokyn bude zaslán v nejbližších dnech.

Zprava_NRL_2011_02