Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 3. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Výtah ze zprávy: (celý text zprávy – viz pdf soubor)

Situace v ČR:
Mezi druhým a třetím KT došlo k výraznému nárůstu nemocnosti především v kategorii ILI, což spolu s vysokou záchytností viru chřipky ve vyšetřovaných materiálech, především v sentinelových odběrech, jasně indikuje počínající epidemii. V převažuje podobně jako jinde v Evropě A/H1N1pdm, bylo však již prokázáno několik případů chřipky typu B a jeden záchyt chřipky subtypu A/H3N2 (viz tabulka). V NRL pro chřipku bylo doposud izolováno 13 kmenů předběžně určených jako A/H1N1pdm. Detailnější antigenní charakteristika bude provedena po namožení izolátů do vyšších titrů. Prosíme laboratoře, které dosud nehlásily, aby nám zaslaly své výsledky (i zpětně), aby naše virologická databáze byla co nejkomplexnější.

Virologie_2011_04