Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 4. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Výtah ze zprávy: (celý text zprávy – viz pdf soubor)

Situace v ČR:
Je ve znamení stoupající nemocnosti a výrazně stoupá počet pozitivních průkazů chřipky. Stejně jako v jiných částech Evropy i u nás převažuje subtyp A(H1N1), ale vykazujeme i sporadickou cirkulaci A/H3N2 a B. Bližší údaje jsou uvedeny v tabulce.

Zprava_NRL_2011_04