Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 48. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Situace v ČR a v Evropě:
V rámci surveillance jsme v minulém týdnu neprokázali žádný případ chřipky. V klimatických pásmech severní polokoule zatím není nikde žádný výrazný nárůst ARI/ILI nebo detekcí chřipkového viru (WHO 22.11.2010)

V Evropě stále přetrvávají spíše sporadické případy chřipky. Od 40. KT až doposud bylo v rámci sítí hlásících do ECDC podchyceno celkem 359 případů chřipkové infekce, z nichž 63% bylo chřipka A typu a 37% chřipka typu B (zastoupeny jsou obě linie). V případě A chřipky převažuje zatím nový subtyp A(H1N1). Incidence RSV v Evropě klesá, což může být předzvěst nárůstu chřipky. Ačkoliv tento fenomén je víceméně jen naším „domácím pravidlem“, opakovaně se nám již potvrdil. Do ECDC bylo již nahlášeno několik desítek případů SARI (severe acute respiratory diseases), nikoliv však v souvislosti s chřipkovou infekcí.

H5N1:
Azerbajdžán hlásí ze západní části země epizootické ohnisko infekce H5, zatím není jasné, zda se jedná o vysoce nebo nízce patogenní kmen. Egypt ohlásil 2. prosince 10. smrtelný  (a celkově 23.) případ chřipky H5N1.

Zprava_NRL_2010_48