Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 50. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


Situace v ČR a v Evropě
Během 49 KT došlo v Evropě k dalšímu nárůstu chřipkové aktivity, některé země či regiony jsou již ve fázi regionálního či plošného šíření chřipky – především v oblasti Skandinávie a dále též v Anglii. Finsko hlásí regionální epidemie subtypu A(H1N1), Norsko lokální výskyt B. Specifická je situace v Anglii, během posledních 3 KT došlo k nárůstu ILI (časté lokální epidemie mezi školními dětmi) a také k významnému nárůstu osob s komplikovaným průběhem chřipky, které byly přijaty na JIP včetně nutnosti ECMO. Anglie se pravděpodobně nachází blízko vrcholu epidemie, přičemž je možné, že se jedná o první vlnu. Etiologicky převažuje A(H1N1), B, ale v menší míře cirkuluje i A(H3N2). Recentně izolované kmeny jsou převážně podobné kmenům vakcinálním. Celkově bylo v Evropě ze sentinelových odběrů pozitivních 22%. Úhrnně nahlášených 347 detekcí/izolací chřipkového viru ve 49 KT bylo ve 234 případech (67%) uzavřeno jako chřipka A, ve 113 případech (33%) pak jako chřipka B. U A chřipky jasně převažuje „pandemický“ subtyp A(H1N1). Do TESSy bylo nahlášeno 68 případů SARI, z toho se v 73% jednalo o dětské pacienty.   Vývoj nemocnosti v ČR má spíše setrvalý trend, zatím bez známek výrazné dynamiky. V rámci virologické surveillance převažuje ve vyšetřovaných sérech stále M.pneumoniae a infekce způsobené viry parainfluenzy, v menší míře pak RSV a AV. V sentinelovém odběru od mladého dospělého – nar 1983 (Středočeský kraj) s typickými chřipkovými příznaky, navíc však se známkami tonsilitidy a gastrointestinálními obtížemi, byla diagnostikována v NRL chřipka typu A, pro malou virovou nálož bez bližšího dourčení. Je pravděpodobné, že vývoj v ČR bude podobný jako v dalších evropských zemích, kde aktivita chřipky stoupá, proto je nutné věnovat odběrům velkou pozornost.

Všem  kolegů děkujeme za spolupráci, obětavost i osobní nasazení, díky čemuž můžeme program virologické surveillance ARI v ČR zvládnout. Přejeme všem klidné vánoční svátky a vše dobré do nového roku.

Zprava_NRL_2010_50