Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 51. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Situace v Evropě:
Je ve znamení progredujícího výskytu chřipky v řadě zemí. Během 50. KT bylo v rámci sentinelového vyšetřování influenza pozitivních již 39% všech vyšetřených výtěrů. Za totéž období hlásí TESSy celkem 1225 chřipka pozitivních výtěrů ze sentinelových i nesentinelových zdrojů. Z tohoto počtu bylo 910 (74%) pozitivních na chřipku typu A a 315 (26%) na chřipku typu B. U A typu jednoznačně převažuje nový (pandemický) subtyp H1N1, subtyp H3N2 je ve výrazné menšině. Typ B je nejvíce zastoupen vakcinální variantou B/Brisbane. Plošná epidemie je již v Belgii, střední a jižní Anglii a v Portugalsku. Regionální výskyt hlásí Finsko, Francie, Itálie a Norsko, lokální epidemie pak Španělsko, Švédsko, Malta, Lucembursko, Irsko a Německo.

Situace v ČR – zatím sporadické záchyty chřipky typu A. Vzhledem k vývoji v západní Evropě lze nárůst nemocnosti očekávat v prvních lednových týdnech.

Zprava_NRL_2010_51