Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 52. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Situace v Evropě:
během 51. a 52.  KT došlo k tradičnímu vánočnímu poklesu ve většině hlásících sítí, nicméně na vývoji je i přesto zřetelný nástup epidemické vlny, především v některých státech Evropy. Během 51. KT bylo detekováno celkem 642 případů chřipkové infekce, 420 (65%) byla chřipka A a 222 (35%) byla chřipka B. Virus A(H1N1)pdm prevaluje v Belgii, Maďarsku, Itálii, Litvě, Maltě, Španělsku a Velké Británii. Chřipka B (vakcinální varianta) dominuje v Norsku. Pouze 3% všech subtypovaných chřipek A tvoří kmen A(H3N2), v naprosté většině se stále vyskytuje A(H1N1)pdm.

Antivirová rezistence: bylo testováno 185 kmenů subtypu A(H1N1) a 6 kmenů typu B. Ve dvou případech izolátů z Anglie byla zjištěna rezistence podmíněná mutací H275Y, u obou těchto  pacientů nebyla infekce chřipkou léčena oseltamivirem.

Situace v ČR:
jsou evidovány pouze sporadické případy chřipkové infekce A typu, těžký případ chřipky A(H1N1)pdm probíhající pod obrazem bilaterální pneumonie je hlášen z Hradce Králové (muž nar. 1956, zač. onem. 23.12.2010) Všechny kolegy prosíme o důslednou surveillance a především věnujte pozornost těžkým případům respiračních infekcí. ve smyslu nařízení č.j. MZDR  741 35/2010-2/OVZ  ze dne 27. prosince 2010. Připomínáme číslo pohotovostního telefonu do NRL pro chřipku, které je stále k dispozici i mimo pracovní dobu a lze dohodnout ad hoc vyšetření těžkých případů ARI724 362 602.

Zprava_NRL_2010_52