Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 6. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Situace v ČR a v Evropě:
V Evropě je řada států stále ve fázi plošné epidemie. Vyjma ČR to je Belgie, Dánsko. Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko. Ze všech izolátů i PCR průkazů za uplynulý KT je 67,4% případů chřipky typu A (zde stále více jak 90% náleží k subtypu H1N1pdm) a 32,6% chřipky typu B, přičemž stoupá počet zemí, kde je chřipka B převažujícím agens nad typem A. jedná se konkrétně o Norsko, Švédsko, Irsko, Belgie, Finsko, Island, Lucembursko, Nizozemí a UK). Podle analýzy ECDC počet SARI v posledních týdnech klesá, nicméně na publikovaných datech je alarmující ta skutečnost, že největší počet těžkých průběhů respiračních infekcí včetně chřipky je u pacientů bez významného předchorobí. Hned po této skupině jsou pacienti s obezitou.

V České republice bylo v 6.týdnu hlášeno na každých 100 000 obyvatel celkem 1844 nemocných s akutní respirační infekcí včetně chřipky. Oproti minulému týdnu došlo k nepatrnému poklesu počtu nemocných o 3%, což nepochybně ovlivnil začátek jarních prázdnin. V ČR nadále probíhá chřipková epidemie. Počty nemocných s typickými chřipkovými projevy se v porovnání s minulým týdnem naopak ve všech věkových skupinách zvyšují, též narůstá počet nemocných, jejichž stav vyžaduje intenzivní péči. Na řadě míst ČR jsou vzhledem k vysoké nemocnosti uzavřena školská nebo zdravotnická zařízení. Nejméně nemocných evidují kraje Praha, karlovarský, liberecký a olomoucký, nemocnost v ostatních krajích se významně neliší, přičemž nejvíce nemocných hlásí kraje pardubický, jihomoravský, zlínský a moravskoslezský. V příštím týdnu bude chřipková epidemie dále pokračovat, lze předpokládat, že počty nemocných chřipkou by se však již nemusely významně zvyšovat.

Stále je dominujícím kmenem A/H1N1pdm. Případy chřipky A/H3N2 jsou okrajové, mírně narůstají záchyty chřipky B typu. Přílohou dnešního hlášení jsou též 2 tabulky antigenní příbuznosti – a sice několik vybraných izolátů B a A/H1N1 spolu s referenčními kmeny dané skupiny. U H1N1 kmenů, které jsou v tabulce uvedeny, je vidět stále významný antigenní překryv s vakcinálním kmenem A/California 7/2009. B izoláty jsou antigenně spřízněné s variantou B/Brisbane 60/08, s poměrně významným překryvem i s variantou B/Malaysia. Oba tyto referenční kmeny jsou z linie Victoria, z níž byl letos vybrán i kmen vakcinální.

Všem spolupracujícím laboratořím děkujeme za zaslané výsledky.

Zprava_NRL_2011_06_priloha2

Zprava_NRL_2011_06_priloha1