Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 7. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Výtah ze zprávy: (celý text zprávy – viz pdf soubor)

V 7.týdnu bylo v ČR hlášeno na každých 100 000 obyvatel celkem 1704 nemocných s akutní respirační infekcí včetně chřipky, což představuje v porovnání s předchozím týdnem pokles o 7,6% (pokles je evidován ve všech věkových skupinách). Na území České republiky nadále probíhá chřipková epidemie, která je pravděpodobně již těsně za svým vrcholem. Nejvyšší počty nemocných jsou hlášeny z východní části státu, zejména z krajů Pardubického, Jihomoravského a Moravskoslezského. Počet nemocných, jejichž stav vyžaduje intenzivní péči (k pátku bylo hlášeno celkem 114 případů a z tohoto počtu 16 úmrtí) zatím ještě neklesá. Počty nemocných chřipkou by se v příštím týdnu však již mohly začít snižovat.

Zprava_NRL_2011_07