Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 8. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


 

Výtah ze zprávy: (celý text zprávy – viz pdf soubor)

V ČR došlo v 8. kalendářním týdnu k poklesu počtu nemocných s akutní respirační infekcí včetně chřipky o 9%, celkově bylo hlášeno 1548 nemocných na každých 100 000 obyvatel. Pokles je evidován ve všech věkových skupinách. V ČR jako celku odeznívá celoplošná chřipková epidemie, která postupně přechází do regionální chřipkové epidemie. Nejvyšší počty nemocných jsou hlášeny z kraje Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého.

Zprava_NRL_2011_08