Chřipková sezóna 2010/2011

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry – 9. KT

Zpráva NRL pro chřipku (SZÚ) o chřipkové aktivitě.


Situace v Evropě a u nás
Evropa je za vrcholem epidemie, nemocnost všude klesá, ale řada států stále hlásí plošné epidemie, byť nemocných postupně ubývá. Plošně se chřipka doposud vyskytuje v Rakousku, Belgii, Estonsku, Finsku, Francii, Řecku, Maďarsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Nizozemí, Norsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a rovněž na Islandě.
Podíl chřipky A a chřipky B je poměrně vyrovnaný – 57,9% případů za uplynulý KT v Evropě tvoří chřipka A, 42,1% tvoří chřipka B. Cirkulují v naprosté většině případů vakcinální kmeny. Celkem jsou k minulému týdnu evidována 4% oseltamivir rezistentních kmenů, přičemž u všech z nich byla zachována citlivost na zanamivir. Počet SARI postupně klesá, od 40. KT bylo v ECDC evidováno 3897 případů, přičemž souvislost s H1N1pdm byla prokázána ve 2341 případě, s H3N2 v 19 případech, chřipka A bez dourčení subtypu byla diagnostikována ve 127 případech, chřipka BV v 97 případech, 33x byl prokázán nechřipkový respirační patogen a ve 1280 případech se etiologii nepodařilo zjistit..
V ČR došlo v 9.týdnu k dalšímu poklesu počtu nemocných s akutní respirační infekcí včetně chřipky. Celkově bylo hlášeno 1471 nemocných na každých 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 5%. V ČR jako celku dále odeznívá chřipková epidemie, aktuálně jsou evidována již jen lokální epidemická ohniska. Nejvyšší počty nemocných jsou hlášeny z kraje Pardubického, Jihomoravského a Moravskoslezského. K pátku bylo kumulativně hlášeno 139 případů klinicky závažného průběhu onemocnění chřipkou a z toho 26 úmrtí.