Dávivý kašel (černý kašel, pertuse)

Aktualizovaná doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse

Fabiánová K., Zavadilová J.  Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 2011, roč. 20, č. 4, 142-144.


142_aktualiz (1)